Putanja

Početna / O nama / Stručna služba
Stručna služba
Za vršenje poslova iz djelatnosti, Udruženje Original ima Stručnu službu. Stručna služba poslove obavlja u skladu sa Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, međunarodnim pravilima i preporukama važećim za poslove kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava prava, i drugim važećim propisima.

Stručna služba obavlja administrativno-tehničke poslove kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava u skladu sa ciljevima i djelatnostima Udruženja propisanim Statutom.

Poslovi Stručne službe Udruženja su:
-       Vođenje administrativnih, računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova Udruženja;
-       Zastupanje Udruženja pred sudskim i drugim organima i vođenje postupaka u ime i za račun članova Udruženja, u okviru punomoći predsjednika  Udruženja;
-       Vođenje međunarodne korespodencije za potrebe Udruženja;
-       Priprema ugovora o recipročnom zastupanju sa inostranim kolektivnim organizacijama;
-       Izrada i arhiviranje pristupnica,  te ažuriranje evidencije članstva;
-       Komunikacija sa korisnicima;
-       Izrada ugovora kojim se kolektivno prenose druga prava za repertoar članova Udruženja;
-       Naplata autorske naknade prema tarifi Udruženja (odluci Vijeća ministara) ili prema postignutom sporazumu o tarifi sa korisnikom ili reprezentativnim Udruženjem korisnika koji odobri Upravni odbor;
-       Dostava i prijem prijava korištenja djela iz repertoara Udruženja, koje dostavljaju korisnici;
-       Izrada prijedloga obračun autorskih honorara u skladu sa Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog  srodnih prava;
-        Uplata autorskih honorara po odluci Skupštine;
-       Obračun i uplata svih poreza, u skladu sa zakonima BiH;
-       Davanje stručnih mišljenja članovima Udruženja;
-       Izrada izvještaja o radu Stručne službe Udruženja; 
-       Drugi stručni poslovi zadati od strane Skupštine i Upravnog odbora Udruženja.


U Stručnoj službi je zaposleno jedno ili više lica sa odgovarajućom visokom stručnom spremom, koja aktivno govore engleski ili francuski jezik. Stručnom službom rukovodi direktor/ica (kontakt: lejla.gacanica@original.co.ba).

Udruženje Original ima zadovoljstvo da svoje djelovanje obogati znanjem i iskustvom koje kroz volonterski rad donose naši volonteri i volonterke, te saradnici/e iz različitih oblasti.

Određene poslove, u skladu sa zakonom, a radi ekonomičnosti i efikasnosti, Udruženje može povjeriti odgovarajućem privrednom društvu na osnovu pisanog ugovora.
0 0