Putanja

Početna / Reprodukcijska prava / Privatna i druga vlastita upotreba
Privatna i druga vlastita upotreba pisanih djela
Ako se autorsko djelo može reproducirati bez autorovog odobrenja, autor djela za koja se, s obzirom na njihovu prirodu, može očekivati da će biti reproducirana fotokopiranjem ili snimanjem na nosače zvuka, slike ili teksta, za privatnu ili drugu vlastitu upotrebu ima pravo na naknadu od takve upotrebe. Pravo na naknadu za privatnu i drugu vlastitu upotrebu pripada u druga prava autora. Ova prava autori imaju pored moralnih i imovinskih prava.

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima te Zakon o kolektivnom ostvarivanju prava predviđaju dvije vrste naplate (naknade) od korištenja putem reproduciranja (fotokopiranja) za pisana djela:
a) pri prvoj prodaji ili uvozu novih uređaja za fotokopiranje,
b) od izrađenih fotokopija namijenjenih za prodaju.

Iznose pojedinih naknada za reproduciranje za privatnu i drugu vlastitu upotrebu, koji pripadaju zajednički svim nosiocima prava prema ovom zakonu, određuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Pravo na naknadu ne može biti predmet odricanja, raspolaganja za vrijeme života i prinudnog izvršenja.
0 0