Putanja

Početna / O nama / Članstvo
Članstvo
Članstvo u Udruženju Original je dobrovoljno. Članovi Udruženja mogu biti sva fizička i pravna lica koja imaju zaključen Ugovor sa Udruženjem.  

Redovnim članom Udruženja Original može postati isključivi nositelj prava na naknadu za privatnu i drugu vlastitu upotrebu djela, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.

Počasnim članom može postati fizičko ili pravno lice po odluci Skupštine Udruženja, a u skladu sa posebnim Pravilnikom koji usvaja Skupština, po osnovu zasluga i doprinosa realizaciji ciljeva Udruženja.

O prijemu u članstvo odluku donosi Skupština Udruženja.

Ponosni smo što Udruženje Original okuplja respektabilna udruženja autora i izdavača, fondacije, muzeje, pojedince/ke u ovoj oblasti.

Popis članova Udruženja dostupan ovdje.
Ukoliko želite postati član/ica Udruženja Original, molimo Vas da popunjenu Pristupnicu pošaljete na adresu Udruženja Original.
Za sva dodatna pitanja u vezi sa članstvom možete kontaktirati s nama putem maila: info@original.co.ba.
Slika 53
0 0