Izdvojeno

Udruženje Original dobilo dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava na privatnu i drugu vlastitu upotrebu

Slika
Rješenjem Instituta za intelektualno vlasništvo BiH broj 03-47-5-193-9/17VT od 6. 11. 2017. godine o izdavanju dozvole za kolektivno ostvarivanje prava na privatnu i drugu vlastitu upotrebu, usvojen je zahtjev Udruženja Original za ostvarivanje i zaštitu reprodukcijskih prava za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja prava autora pisanih djela izdatih u štampanoj formi i srodnog prava izdavača štampanih izdanja.
0 0