Putanja

Vijesti

Šta je dozvoljeno fotokopirati?

 

12.11.2018 11:31
 
Sa početkom školske godine suočavamo se sa pitanjem fotokopiranja školskih udžbenika, te fotokopiranja stručne literature. U nastojanju da ukažemo na to šta važeći zakoni dozvoljavaju kada je fotokopiranje u pitanju, želimo istaknuti:
Sa početkom školske godine suočavamo se sa pitanjem fotokopiranja školskih udžbenika, te fotokopiranja stručne literature. U nastojanju da ukažemo na to šta važeći zakoni dozvoljavaju kada je fotokopiranje u pitanju, želimo istaknuti:

 • Reproduciranje objavljenog autorskog djela je slobodno ako je urađeno samo u jednom primjerku i to za fizičko lice ako to čini za privatnu
  upotrebu, ako primjerci nisu namijenjeni ili pristupačni javnosti i ako tim reproduciranjem nema namjeru da ostvari direktnu ili indirektnu
  imovinsku korist.
 • U BiH, po Zakonu o autorskom i srodnim pravima, nije dopušteno reproduciranje pisanih djela u obimu cijele knjige - osim ako su primjerci
  te knjige rasprodati najmanje dvije godine.
 • Fotokopirnice koje imaju ugovor sa Udruženjem Original stiču neekskluzivno pravo fotokopiranja autorskih djela isključivo u svrhu
  reproduciranja autorskog djela u obliku fotokopije za privatno i drugo vlastito korištenje. Fotokopirnica/fizičko lice je obavezan/a da se
  pridržava važećih propisa koji uređuju fotokopiranje autorskog djela bilo u okviru ili kroz obim člana 46. ZASP-a (reproduciranje za privatnu
  i drugu vlastitu upotrebu).

Poštujte autorska prava, gradimo zajedno kvalitetne udžbenike i knjige!
Slika 59
0 0