Putanja

Početna / Vijesti
Novosti
Slika
Udruženje Original je dana 19.6.2020.godine održalo prvu sjednicu Skupštine u skladu sa članom 15. Statuta 05/17 od 22.6.2017.godine. Skupštinu je sazvala Predsjednica Skupštine Lejla Alić, dana 8.6.2020.godine uputivši Poziv članovima zajedno sa formulisanim dnevnim redom i materijalima za rad skupštin...
Slika
Prema odredbama Statuta, redovnim članom može postati isključivi nositelj prava na naknadu za privatnu i drugu vlastitu upotrebu djela, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice, a koji je povjerio Udruženju ostvarivanje svojih prava zaključivanjem ugovora – Pristupnice. Odluku o prijemu u članstv...
Slika
Obavještavaju se nosioci prava da će prva isplata biti izvršena u augustu 2020.godine. U toku je unos i obrada podataka za isplatu, koja će obuhvatiti period 2013.-2019.godina, u skladu sa principima proporcionalnosti i objektivne dostupnosti. Izmjene u odnosu na Pravilnik o raspodjeli i Godišnji plan...
Slika
Organi Udruženja su imenovani prije četiri godine, čime je u junu 2020.godine istekao njihov mandat. Na prvoj redovnoj sjednici Skupštine održane 19.6.2020.godine u Sarajevu,  održani su izbori za sve organe Udruženja. Nova struktura organa je sljedeća: Predsjednik Udruženja Goran Simić (reizbor, ...
Slika
Skupština će se održati dana 19.6.2020. godine sa početkom u 15:00h u Hotelu Holiday, Zmaja od Bosne 4, Sarajevo. Pozivaju se svi članovi Udruženja Original da prijave učešće na Skupštini putem e-maila info@original.co.ba ili faxa + 387 33 688 041. Svoje prisustvo ili nemogućnost prisustva redovni članovi su...
0 0