Putanja

Početna / Vijesti
Slika
U periodu 4.-6.6.2019.godine održani su polugodišnji IFRRO sastanci u Dublinu. Sastanci su uključivali rad Evropske grupe, pravne forume te panele o naknada za opremu, pravu na javnu posudbu, novinarska prava. Sastancima je prisustvovala Direktorica Stručne službe Udruženja Original te predstavila rad U...
Slika
Udruženje Original je dana 18.6.2019.godine održalo prvu sjednicu Skupštine u skladu sa članom 15. Statuta 05/17 od 22.6.2017.godine. Skupštinu je sazvala Predsjednica Skupštine Lejla Alić, dana 31.5.2019.godine uputivši Poziv članovima zajedno sa formulisanim dnevnim redom i materijalima za rad skupštin...
Slika
Prema odredbama Statuta, redovnim članom može postati isključivi nositelj prava na naknadu za privatnu i drugu vlastitu upotrebu djela, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice, a koji je povjerio Udruženju ostvarivanje svojih prava zaključivanjem ugovora – Pristupnice. Odluku o prijemu u članstv...
Slika
Poziv za prvu redovnu Skupštinu Udruženja ORIGINAL za ostvarivanje i zaštitu reprodukcijskih prava u 2019.godini   koja će se održati dana 18.6.2019. godine sa početkom u 11:30h u Hotelu Holiday, Zmaja od Bosne 4, Sarajevo. Pozivaju se svi članovi Udruženja Original da prijave učešće na Skupštini putem e-mail...
Slika
Udruženje Original je potpisalo Ugovor o recipročnom zastupanju (razmjena repertoara) sa COPYRO Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor iz Rumunije. Ovim Ugovorom je obuhvaćeno međusobno zastupanje repertoara na teritorijama organizacije (BiH i Rumunija), u odnosu na za sve autore šta...
Novosti
0 0