Putanja

Početna / Vijesti
Novosti
Slika
Udruženje Original je potpisalo Ugovor o recipročnom zastupanju (razmjena repertoara) HARR – Hungarian Alliance of Reprographic Rights. Ovim Ugovorom je obuhvaćeno međusobno zastupanje repertoara na teritorijama organizacije (BiH i Mađarska), u odnosu na za sve autore i izdavače štampanih i objavlje...
Slika
U skladu sa članom 38. Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17), podsjećamo korisnike da dostave izvještaje za obračun najkasnije do zadnjeg radnog dana u tekućem mjesecu. Molimo da se izvještaji dostave do 12:00h zadnjeg radnog dana u januaru (31.1.2019...
Slika
Udruženje Original je potpisalo Ugovor o recipročnom zastupanju (razmjena repertoara) sa Slovenskom autorskom i izdavačkom organizacijom za reprodukcijska prava (SAZOR GIZ). Ovim Ugovorom je obuhvaćeno međusobno zastupanje repertoara na teritorijama organizacije (BiH i Slovenija), u odnosu na za sve ...
Slika
Udruženje Original je potpisalo Ugovor o recipročnom zastupanju (razmjena repertoara) sa Udrugom za zaštitu prava nakladnika (ZANA) iz Hrvarske. Ovim Ugovorom je obuhvaćeno međusobno zastupanje repertoara na teritorijama organizacije (BiH i Hrvatska), u odnosu na izdavače pisanih izdanja u skladu sa me...
Slika
Sretni praznici i uspješna 2019.godina! Udruženje Original
0 0