Putanja

Vijesti

Original na seminaru „Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava – Razmjena iskustava i dobrih praksi“

 

07.06.2018 16:10
Slika
 

Seminar „Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava – Razmjena iskustava i dobrih praksi“ u organizaciji Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) i u saradnji s Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine održan je u Mostaru 5.-6.juna 2018.godine. Predstavnica Udruženja Original je prisustvovala seminaru koji je temnatizirao kolektivno ostvarivanje prava sa fokusom na prava koja se aktivno kolektivno ostvaruju u BiH. Predavači su bili predstavnici međunarodnih krovnih organizacija, eksperti za oblast autorskog prava iz regiona te Institut za intelektualno vlasništvo.

Teme seminara su bile posvećene izazovima sa kojima se suočavaju organizacije za kolektivno ostvarivanje, otvarajući prostor za razmjenu iskustava i transfer znanja imajući u vidu specifičnosti ove oblasti. Predstavnik Međunarodne federacije organizacija za prava reprodukcije - IFRRO-a (čija je Original članica), gospodin Pierre-Olivier Lesburgueres je predstavio modele i principe rada IFRRO-a, kao i trenutna akuelna pitanja u oblasti reprografskih prava. Vrlo značajnim je označeno praćenje trendova u korištenju pisanih djela (što svakako prevazilazi okvir samog tradicionalmnog fotokopiranja) i nužnost usklađivanja zakonodavstava u tom pogledu. Reprodukcija pisanih djela tako sve češće uključuje i digitalne aparate i memorije, koji trenutno nisu u BiH uključeni u reprografiju. Jednako tako, vrlo je izvjesna potreba harmonizacije bh zakonodavstva sa Direktivom o kolektivnom upravljanju autorskim i srodnim pravima.

Predavači su istaknuli potrebu rada na podizanju svijesti o značaju autorskog i srodnih prava te kolektivnog ostvarivanja prava. Aktivnosti WIPO-a u oblasti autorskog prava je predstavila Anita Huss, savjetnica u Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Udruženje Original je imalo priliku predstaviti svoja dosadašnja iskustva u oblasti kolektivnog ostvarivanja reprografskih prava (pravo na naknadu za privatnu i drugu vlastitu upotrebu pisanih djela) kao i izazove koji su se pojavili u praksi. Kako Original, u komunikaciji sa IFRRO-om i sestrinskim organizacijama, radi na razvijanju strategije za podizanje svijesti o značaju ovih prava kao i njihovom poštovanju, smatramo da su ovakva edukacijska okupljanja izuzetno bitna ne samo za kolektivne organizacije i nosioce prava koje zastupaju, već i za korisnike i državu.

0 0