Putanja

Vijesti

Informacija o obračunu i raspodjeli 2018-2019

 

31.08.2020 09:52
Slika
 

Udruženje Original je završilo obračun i počelo sa isplatom naknada iz prikupljenih sredstava za 2018-2019 godinu. U raspodjeli je učestvovalo 13.139 autora i 1.686 izdavača čija djela su objavljena na teritoriji BiH u periodu 2013-2017.godina.

Obračun naknade je vršen u skladu sa:

 

Minimalni iznos za isplatu za autore iznosi 25,00 KM a za izdavače 50,00 KM. Svi iznosi koji su ispod utvrđenog minimalnog iznosa za raspodjelu ostaju vezani za ime nosioca prava i biće pridruženi iznosima koje u narednim raspodjelama pripadnu tom nosiocu prava ili  biti isplaćeni nosiocima prava na njihov pisani zahtjev.

Informacija o obračunu i raspodjeli 2018-2019 je dostupna ovdje:

0 0