Putanja

Vijesti

Poziv na prvu redovnu sjednicu Skupštine Udruženja original u 2020.godini

 

08.06.2020 15:13
Slika
 

Skupština će se održati dana 19.6.2020. godine sa početkom u 15:00h u Hotelu Holiday, Zmaja od Bosne 4, Sarajevo. Pozivaju se svi članovi Udruženja Original da prijave učešće na Skupštini putem e-maila info@original.co.ba ili faxa + 387 33 688 041. Svoje prisustvo ili nemogućnost prisustva redovni članovi su dužni da naznače najkasnije 2 (dva) dana prije održavanja skupštine.

Pravo učešća i glasanja na Skupštini imaju fizička lica – redovni članovi, te ovlašteni predstavnici svih pravnih lica-redovnih članova Udruženja Original (jedan predstavnik za pravno lice). Redovni članovi mogu glasati i u odsustvu, ili prisustvovati skupštini putem video linka, Skypa ili telefona. Molimo da nas o takvoj vrsti učešća obavijestite u što skorijem roku, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine na gorenavedeni mail.

Program rada skupštine, materijali i logističke informacije se nalaze u priloženim dokumentima.

0 0