Putanja

Vijesti

Održana je prva redovna sjednica Skupštine Udruženja Original u 2020.godini

 

26.06.2020 11:36
Slika
 

Udruženje Original je dana 19.6.2020.godine održalo prvu sjednicu Skupštine u skladu sa članom 15. Statuta 05/17 od 22.6.2017.godine. Skupštinu je sazvala Predsjednica Skupštine Lejla Alić, dana 8.6.2020.godine uputivši Poziv članovima zajedno sa formulisanim dnevnim redom i materijalima za rad skupštine. Poziv je objavljen i na web stranici udruženja, profilu Udruženja na društvenoj mreži Facebook, te u dnevnim novinama Oslobođenje dana 9.6.2020.godine.

Redovni članovi su potvrđivali prisustvo putem mail-a ili telefona, dok je onima koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju skupštini dostavljen glasački list u odsustvu kako bi mogli glasati po utvrđenim tačkama Dnevnog reda (član 17. Poslovnika o radu skupštine 20/17 od 18.12.2017.godine).

Skupština je održana u Hotelu Holiday, Zmaja od Bosne 4, Sarajevo. Prisustvovalo je 31 redovnih članova, dok su glasove u odsustvu dostavila 4 redovna člana. Prema čl. 18. Statuta, Skupština punovažno odlučuje kada prisustvuje više od polovine članova, što je ispunjeno.

Skupština je usvojila sljedeće:

-              Odluka o usvajanju revizorskih izvještaja za 2019.godinu

-              Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja Udruženja Original za 2019.

-              Odluka o usvajanju korekcija Finansijskog plana za 2020.godinu

-              Odluka o (re)imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje – Predsjednik Udruženja

-              Odluka o razrješenju i imenovanju Predsjednika Skupštine

-              Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora Udruženja

-              Odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Udruženja

-              Odluka o prijemu u članstvo

-              Odluka o usvajanju korekcija Pravilnika o raspodjeli i  Godišnjeg plana raspodjele za 2018. i 2019.godinu

0 0