Putanja

Vijesti

Novi član Udruženja Original

 

26.06.2020 11:35
Slika
 

Prema odredbama Statuta, redovnim članom može postati isključivi nositelj prava na naknadu za privatnu i drugu vlastitu upotrebu djela, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice, a koji je povjerio Udruženju ostvarivanje svojih prava zaključivanjem ugovora – Pristupnice. Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština Udruženja u skladu sa odredbama Statuta i Pravilnika o radu Skupštine. Na prvoj redovnoj sjednici Skupštine održane 19.6.2020.godine u Sarajevu, a prema dostavljenoj Pristupnici, Skupština je primila u članstvo autora Midhada Kurtovića. Želimo srdačnu dobrodošlicu novom članu!

0 0