Putanja

Vijesti

IFFRO i Original konferencija: Kolektivno upravljanje autorskim pravima za tekstualna djela i djela bazirana na slikama

 

17.10.2019 10:55
Slika
 

U Sarajevu je 8.10.2019.godine održana jednodnevna međunarodna konferencija o kolektivnom upravljanju autorskim pravima za tekstualna djela i djela bazirana na slikama. Međunarodnu konferenciju o reprodukcijskim pravima u partnerstvu organizuju International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO) i Udruženje Original za ostvarivanje i zaštitu reprodukcijski prava. Cilj konferencije je ukazati na značaj bosanskohercegovačkih autora i izdavača u pogledu njihovih autorskih prava kada se njihova djela koriste na fakultetima, školama, u privatnim domovima i korporacijama, prilikom uvoza uređaja za fotokopiranje ili umnožavanja djela, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Ova prava se ostvaruju na kolektivan način, a u Bosni i Hercegovini su stavljena u praksu 2017.godine osnivanjem kolektivne organizacije za naknadu od privatne i druge vlastite upotrebe pisanih djela.

Na konferenciji su izlagali predstavnici IFRRO-a, Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, kolekivnih organizacija SAZOR iz Slovenije, Copyright Polska iz Poljske, OORP iz Srbije, NVU Organizacije za ostvarivanje reprografskih prava iz Crne Gore, Originala iz BiH. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ureda Visokog predstavnika u BiH, Akademije nauka i umjetnosti BiH, Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH u Savjetu Ministara BiH, Fondacije za izdavaštvo, Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, Republičkog tržišnog inspektorata, Uprave za indirektno oporezivanje, Direkcije za evropske integracije, Federalnog tržišnog inspektorata, uvoznika, BH Novinara te članovi Udruženja Original kao i drugi nosioci prava.

0 0